Όροι χρήσης

Το ΠούλαΤο (www.poulato.gr) προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του site παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Αν υπάρχει διαφωνία ο χρήστης παρακαλείται να μην χρησιμοποιεί το site, αλλά όπως γνωστοποιήσει στο ΠούλαΤο τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το ΠούλαΤο παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του site πληθώρα υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης φορμών επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο site υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του site παρέχεται « όπως έχει» και Το ΠούλαΤο ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού, Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει :

 • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
 • να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

Το ΠούλαΤο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΤΟ

Το ΠούλαΤο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το poulato.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με την επικοινωνία του επισκέπτη/μέλους με άλλο μέλος του καθώς και με το πρόσωπο το οποίο έχει αναρτήσει αγγελία στο δικτυακό τόπο, καθώς και για οιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη διενέργεια οιασδήποτε φύσης συνναλλαγών μεταξύ των ως άνω αναφερομένων προσώπων.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΠούλαΤο ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω Το ΠούλαΤο δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Όλο το περιεχόμενο του poulato.gr, συμπεριλαμβανομένων αγγελιών,εικόνων, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων), βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, μουσικής, ήχων, καθώς επίσης και προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, διασκευής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Ο επισκέπτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το poulato.gr έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του site κάθε φορά που θεωρεί αυτή (Το ΠούλαΤο) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το poulato.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/μέλος οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το poulato.gr δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΠούλαΤο καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. Το ΠούλαΤο συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

 • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως Το ΠούλαΤο, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του,
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),
 • την εύρυθμη λειτουργία του site,
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και συναινεί στη διατήρηση αρχείου από το poulato.gr και στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει, την εν γένει ενημέρωσή του, . Το ΠούλαΤο συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και/ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και/ή επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα διαφημιστικά προγράμματά του. Κάθε επισκέπτης/μέλος δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή/και τη διόρθωσή τους ή/και την ενημέρωσή τους. Περαιτέρω, το poulato.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοοιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/μέλους σε υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing.

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ poulato.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

poulato.gr/privacypolicy.htm