ελαιοχρωματιστισ καλοσ για Νέες οικοδομές

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ , ΝΑΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=7&Itemid=55 ) 1. ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΟΚΕΣ , ΣΥΡΜΑΤΑ , ΣΙΔΕΡΑ 2. ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΣΙΔΗΡΩΝ 0,5 CM ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΥ 3. ΠΕΡΑΣΜΑ 2 ΧΕΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Ή ΜΙΝΙΟ 4. ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=14:--&Itemid=55 ) 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 3 6. ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ 7. ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 8. ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΜΕ POWDER COAT KAI ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ D-20. 9. ΤΡΙΨΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. 10. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 11. ΤΡΙΨΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 12. ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 14. ΒΑΨΙΜΟ 1 ΧΕΡΙ 15. ΨΙΛΟΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 16. ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 17. ΒΑΨΙΜΟ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ , ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ , ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. ΕΜΦΑΝΗ ΜΠΕΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ , ΝΑΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=7&Itemid=55 ) 18. ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΟΚΕΣ , ΣΥΡΜΑΤΑ , ΣΙΔΕΡΑ 19. ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΣΙΔΗΡΩΝ 0,5 CM ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΥ 20. ΠΕΡΑΣΜΑ 2 ΧΕΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Ή ΜΙΝΙΟ 21. ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=14:--&Itemid=55 ) 22. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 3 23. ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ 24. ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 25. ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΜΕ POWDER COAT KAI ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ D-20. 26. ΤΡΙΨΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. 27. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 28. ΤΡΙΨΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 29. ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ 30. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 31. ΒΑΨΙΜΟ 1 ΧΕΡΙ 32. ΨΙΛΟΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 33. ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 34. ΒΑΨΙΜΟ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ , ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ , ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ , ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=7&Itemid=55 ) 1. ΧΟΝΤΡΟ-ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 2. ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ 3. ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ 4. ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 5. ΒΑΨΙΜΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 6. ΨΙΛΟ-ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 7. ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 8. ΠΕΡΑΣΜΑ 2 ΧΕΡΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ , ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ , ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ , ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=7&Itemid=55 ) 1. ΧΟΝΤΡΟ-ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 2. ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (βλεπε στο à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=14:--&Itemid=55 ) 3. ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ 4. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 2 ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AIRLESS ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ (βλεπε à  http://www.bapsimo.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4:video_&Itemid=55 ) 5. ΤΡΙΨΙΜΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ FLEX ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 6. ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ 7. ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 8. ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 9. ΒΑΨΙΜΟ 1 ΧΕΡΙ 10. ΨΙΛΟ-ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ 11. ΤΡΙΨΙΜΟ 12. ΒΑΨΙΜΟ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ , ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ , ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. Η περιοχές που αναλαμβάνουμε έργα Αττική ,Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Άγιος Στέφανος, Αθήνα ,Κέντρο, Αιγάλεω, Άλιμος, Καλαμάκι, Αμπελόκηποι, Ανάβυσσος, Άνω Λιόσια, Αργυρούπολη, Αρτέμιδα, Ασπρόπυργος Αχαρνές, Βάρη, Βάρκιζα, Βαρυμπόμπη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Γλυφάδα, Γραμματικό, Δάφνη, Δραπετσώνα, Εκάλη, Ελευσίνα, Ελληνικό, Εξάρχεια, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Ιλίσια, Καισαριανή, Καλλιθέα, Καματερό, Κερατσίνι, Κηφισιά, Κολωνάκι, Κορυδαλλός, Κορωπί Κρυονέρι, Κυψέλη, Λαύριο, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Μαρούσι, Μέγαρα, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Μοναστηράκι, Μοσχάτο, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Μάκρη, Νέα Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα Νέος Κόσμος, Νίκαια, Παγκράτι, Παιανία, Παλαιό Φάληρο, Παλλήνη, Παπάγου, Πατήσια, Πειραιάς, Πεντέλη, Πέραμα, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πεύκη, Πικέρμι, Πλάκα, Πόρτο Ράφτη, Ραφήνα, Ροδόπολη, Σαλαμίνα, Σαρωνίδα, Σπάτα, Σταμάτα, Ταύρος, Υμηττός, Φιλοθέη, Φυλή, Χαιδάρι, Χαλάνδρι Χολαργός, Ψυρρή, Ψυχικό, Αγία Τριάδα, Άγιος Αθανάσιος, , Αμπελόκηποι, Πανόραμα, Περαία, Χαλκηδόνα,
Βρες εργασία στην Αμερική.
Τιμή: 10 €
Περιοχή: Αθήνα
Η αγγελία αυτή είναι στο PoulaTo.gr για περισσότερες από 100 μέρες

Φόρμα Επικοινωνίας Με Πωλητή: