***πεκινουά-210ευρώ***Πώληση 2-φυλής κουτάβια πεκινουά, αρσενικό και θηλυκό, 2 μηνών (πολύ μικρή) Τα κουτάβια είναι εμβολιασμένα, αποπαρασίτωσαν εσωτερικά και εξωτερικά με evropasport, συνήθειες υγιεινής. Πολύ παιχνιδιάρικο. Τους τρέφονται με δημητριακά σούπες, κλπ. Είμαι στη Βουλγαρία (Φιλιππούπολη). Μπορώ να το φέρει στο πλησιέστερο τελωνείο (Πύργος-Προμαχώνας) σχετικά με την πληρωμή των καυσίμων, ή έρχεστε σε Kyustendil. Ζητώ συγγνώμη αν υπάρχουν λάθη στο γράψιμο, καθώς δεν μιλούν ελληνικά και να μεταφράσουν με το google. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου Skype: meri_misi mail: meri_misi@abv.bg τηλ.: +00359896579344 (καλύτερα για το Skype, όπως έχω μεταφράσει με το google Sell 2-breed puppies πεκινουά, male and female, 2 months (very small) Puppies are vaccinated, dewormed internally and externally with evropasport, hygienic habits. Very playful. I feed them with grains, soups, etc. I am in Bulgaria (Plovdiv). I can bring it to the nearest customs office (Tower-Promahon) on payment of fuel, or you come to Kyustendil. I apologize if there are errors in the writing, as I do not speak Greek and translate with google. For more information contact me Skype: meri_misi mail: meri_misi@abv.bg tel: +00359896579344 (best on Skype, as I translate with google


Τιμή: 210 €
Ηλικία: 1 χρόνια
Περιοχή: Υπόλοιπη Αττική
Η αγγελία αυτή είναι στο PoulaTo.gr για περισσότερες από 100 μέρες

Φόρμα Επικοινωνίας Με Πωλητή: