Πιάνο αντίκα 

Αμερικανικο πιάνο αντίκα του 18ου αιώνα

Τιμή: 1000 €
Περιοχή: Αθήνα

 

 

Πιάνο αντίκα

Φόρμα Επικοινωνίας Με Πωλητή: